Recreatieschap Westfriesland Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Welkom bij het Recreatieschap Westfriesland

De Vooroever

De Vooroever

 Vooroever Vlietsingel

Bij Medemblik, aan het IJsselmeer.

Luieren in de zon, turen over het water naar de vele zeilboten of rustig een hengeltje uitgooien. In het uitgestrekte Vooroevergebied beleeft u het IJsselmeer op z’n best. Vooroever Vlietsingel ligt vlak bij Medemblik. Watersport staat hier centraal. Dat kan ook niet anders, met het Regatta Center om de hoek. Ook kunt u hier heerlijk wandelen, fietsen of zwemmen. 

In 2011 is Vooroever Vlietsingel uitgebreid met ongeveer 50 hectare. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor recreatie aan het water en op het strand vergroot. Het gebied bestaat uit groene weiden, bomen en struiken en een zandstrand. Er is een nat natuurdeel met een riet- en biezengebied en een vogeleiland. Wandelen en fietsen kan over de daarvoor aangelegde paden. Met de boot kunt u De Vooroever en het nabij gelegen Nederlands Stoommachinemuseum bereiken via de aanlegsteigers.
Overnachten in de haven is niet toegestaan.

Vooroever Koopmanspolder-Andijk

Bij Andijk, aan het IJsselmeer.

Op het zuidelijkste puntje van de Vooroever geniet u van unieke natuur, een proeftuin van waterbeheer én alle recreatiemogelijkheden die het terrein te bieden heeft. Ten zuiden van recreatiegebied Vooroever Koopmanspolder-Andijk heeft de provincie Noord-Holland, in samenwerking met Rijkswaterstaat, de afgelopen jaren 16 hectare heringericht tot een natuurlijk gebied met een bijzondere waterberging in de vorm van een draaikolk. Het unieke is dat hier geëxperimenteerd kan worden met dynamisch peilbeheer. U kunt hier heerlijk wandelen, maar ook luieren op het strand en recreëren op het water. Het naastgelegen natuurgebied is in beheer bij Staatsbosbeheer.

Recreatiegebied Koopmanspolder-Andijk beslaat 18 hectare en bestaat, behalve uit gras en zandstrand, uit natte en drogere gebieden. Moeras- en watervogels vinden het er heerlijk. U treft hier ook een andere vegetatie dan op ‘gewone’ grond. Vooroever Koopmanspolder-Andijk bevindt zich langs de Dijkweg in Andijk en is zodoende goed te bereiken met de fiets en de auto, maar natuurlijk ook te voet.

Actuele meetgegevens zwemwaterkwaliteit

De zwemwaterkwaliteit van de locatie Koopmanspolder wordt in 2016 door de provincie aangeduid als ‘slecht’. Het Recreatieschap onderzoekt momenteel of de zwemkom van de Koopmanspolder kan worden uitgebaggerd of dat er andere mogelijkheden er zijn om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren.

De zwemwaterkwaliteit van locatie Vooroever Andijk wordt in 2016 ook aangeduid als ‘slecht’. Op verzoek van het Recreatieschap wordt nu ook de kwaliteit van het water bij de locatie Andijk gemeten. De actuele gegevens vindt u hieronder.

Datum                                                                                                 26-07   08-08    22-08    06-09    20-09

Overschrijding wettelijke norm                                                           nee    nee       nee       nee      nee

Escherichia Coli                1800 kve/100 ml  100 kve/100 ml              94      144       272        161        46
Intestinale enterococcen 400 kve/100 ml  100 kve/100 ml               <15     <15        30        <15        46

Honden

Honden zijn aangelijnd welkom op het terrein. Buiten het broedseizoen mag u de hond alleen loslaten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Op en rond de stranden zijn honden verboden.

Paarden

Op de Vooroever zijn paarden niet toegestaan. Dit staat ook op de informatiepanelen bij de toegangen.

Recreatieschap Westfriesland

Postadres

Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Contact

Tel.: (0228) 565 750
E-mail: Klik hier