Recreatieschap Westfriesland Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Welkom bij het Recreatieschap Westfriesland

Vooroever Medemblik

Vooroever Medemblik

Woordje door staatssecretaris drs. H. Bleker (EL&I) na onthulling van het informatiepaneel. Vervolgens v.l.n.r.: voorzitter Stuurgroep Ontwikkelingen Vooroever en wethouder van Medemblik dhr. K.T. Gutter, burgemeester F. Streng van Medemblik en voorzitter P.B. Zwaan van het Recreatieschap Westfriesland.

Project Vooroever Medemblik 1992-2010

Uitbreiding Vooroever Medemblik: een omvangrijk project

Op 16 september 2011 is het project ‘Uitbreiding Vooroever Medemblik’ met de onthulling van het informatiepaneel officieel opgeleverd. De onthulling vond plaats door dhr. P.B. Zwaan, voorzitter van het Recreatieschap Westfriesland, dhr. K.T. Gutter, voorzitter van de Stuurgroep Ontwikkelingen Vooroever en dhr. F. Streng, burgemeester van Medemblik. Staatssecretaris dhr. dr. H. Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie was mede-onthuller.

Landschapsplan West-Friesland 

In 1992 werd gestart met het project ‘Ontwikkelingen Vooroever’ als een uitwerking van het deelplan Koggengebied uit het Landschapsplan West-Friesland. Als ‘eigenaar’ van het Landschapsplan en gezien de regionale uitstraling van deze doelstelling is het Recreatieschap de trekker van het project Vooroever.
In 2002 studeren drie jonge ingenieurs af aan de Hogeschool Alkmaar, richting Civiele Techniek. Zij legden zich in hun afstudeerproject toe op de ‘Buitendijkse Natuur- en Recreatieontwikkeling te Medemblik’ en studeren op dit onderwerp cum laude af met een 10. Johannes Keizer, Luitze Perk en Erik Vastenburg leggen in hun afstudeerscriptie de eerste basis voor het ontwerp van het huidige project.

Oprichting ‘Stuurgroep ontwikkelingen Vooroever’ 

In september 2007 wordt de ‘Stuurgroep ontwikkelingen Vooroever’ opgericht, onder voorzitterschap van wethouder K.T. Gutter uit Medemblik. De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten Medemblik, Wervershoof en Andijk, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, het Stoommachinemuseum en het Recreatieschap. In de voorbereiding is Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud BV ingeschakeld als extern projectleider.
Doelstelling van de Stuurgroep is het integraal koppelen van binnen- en buitendijkse projecten op het gebied van natuur, landschap, water, recreatie en toerisme.

Financiering

In het kader van Natuurontwikkeling Rijkswaterstaat (RWS) kent het Rijk 1,5 miljoen euro subsidie toe. Daarnaast investeert de provincie Noord-Holland ruim 1.1 miljoen euro in het project WED (Water als Economische Drager) en ruim 1 miljoen euro subsidie in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (POP2/EU). Daarmee is de subsidie ook Europees; het project wordt mede gefinancierd door het ELFPO: het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. De gemeente Medemblik draagt € 500.000,- bij.

Vergezichten en ruimtelijk gevoel

In het ontwerp is uitdrukkelijk rekening gehouden met de vergezichten over het water en het ruimtelijk gevoel. Ook in het natte natuurdeel is de begroeiing niet hoger dan kruid- of struikhoogte. Voor de moeras- en watervogels wordt een eiland met natte natuur ingericht. Door een riet- en biezengebied is het natuurgedeelte afgescheiden van het recreatieterrein rond de zwemkom waar voor de zonliefhebbers een ruim strand is gerealiseerd.
Uitvoering
Het project is uitgevoerd door de ‘Combinatie Vooroever’, bestaande uit Dura Vermeer Infrastructuur BV Noord West en Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel BV.

Recreatieschap Westfriesland

Postadres

Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Contact

Tel.: (0228) 565 750
E-mail: Klik hier