Recreatieschap Westfriesland Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Welkom bij het Recreatieschap Westfriesland

Vaarroutenetwerk Westfriesland

De door Unihorn in 2011 uitgevoerde inventarisatie van de vaarroutes is in het voorjaar van 2013 door het Recreatieschap aan de raadsleden gepresenteerd.

De bestaande vaarroutes in Westfriesland zijn goed bevaarbaar voor kano’s, fluisterboten en grotere vaartuigen, maar verbeterpunten zijn er altijd. Daarnaast wordt het drukker op het water en vraagt de regio om uitbreiding van de vaarmogelijkheden. Om een gebied doorvaarbaar te maken moeten veel knelpunten worden opgelost. Denk daarbij aan bruggen en duikers die te laag zijn, dammen die de doorvaart belemmeren en peilverschillen die overbrugd moeten worden.

Keuze aan de regio

Er zal door de regio een keuze gemaakt moeten worden op welke routes zij zich richt. Het doel is te komen tot een regiodekkend vaarroutenetwerk en om ook de kansen voor uitbreiding van het netwerk te beschrijven. Het resultaat is een overzicht van bestaande en kansrijke routes voor kano’s, fluisterbootjes en grotere vaartuigen, inclusief alle knelpunten en voorzieningen. Van al deze punten is gedetailleerde informatie opgenomen met de daarbij behorende oplossingen. Tevens is in een projectplan een advies gegeven voor zaken als het beheer, handhaving en promotie van de routes.

Kansen voor de regio

Een aantrekkelijk vaarroutenetwerk levert de regio veel voordeel. Denk aan een toenemend toerisme en de daarbij behorende kansen voor de Westfriese economie.

Recreatieschap Westfriesland

Postadres

Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Contact

Tel.: (0228) 565 750
E-mail: Klik hier