Recreatieschap Westfriesland Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Welkom bij het Recreatieschap Westfriesland

Fietsroutenetwerk Westfriesland

Fietsroutenetwerk Westfriesland

Fietsroutenetwerk Westfriesland

Sinds eind september 2006 heeft Westfriesland een fietsroutenetwerk dat compleet bewegwijzerd is. U kunt er van punt tot punt fietsen door de nummers van de ANWB-bordjes naar verschillende knooppunten te volgen. Bij de knooppunten vindt u een informatiepaneel met het fietsroutenetwerk in Noord-Kennemerland en Westfriesland. Het fietsroutenetwerk in Westfriesland is gelijktijdig gerealiseerd met dat van Noord-Kennemerland en beide sluiten aan op de fietsroutenetwerken in de Noordkop, Laag Holland en IJmond (het gebied tussen Castricum, Hoorn, IJmuiden en Zaanstad). Door het fietsroutenetwerk bent u geheel vrij om een eigen route te bepalen.

Financiering

Voor de realisatie van dit netwerk hebben de regio’s Noord-Kennemerland, Westfriesland, Laag Holland, IJmond en de provincie Noord-Holland met elkaar samengewerkt. RES Halter in Balans en de provincie Noord-Holland hebben het netwerk deels gefinancierd door middel van subsidies. Rabobank Midden West-Friesland sponsort de promotie van het fietsroutenetwerk. Het fietsroutenetwerk is een project dat uitgevoerd is in het kader van het Landschapsplan West-Friesland en RES Halter in Balans. Het Recreatieschap heeft het project gecoördineerd en voor de Westfriese gemeenten subsidie aangevraagd. RES Halter in Balans is de coördinator voor Noord-Kennemerland. Het routenetwerk is ontwikkeld in nauw overleg met de gemeenten, terreinbeherende instanties, wegbeheerders en andere belanghebbenden.

Subsidie uit het Stimuleringsfonds Recreatie & Toerisme (R&T)

Wanneer een aantal ondernemers gezamenlijk een of meer arrangementen ontwikkelen op het Fietsroutenetwerk Westfriesland, kunnen zij een subsidieverzoek indienen bij het Stimuleringsfonds R&T tot een bedrag van 5.000 euro (maximaal 50% van het totale benodigde bedrag). Het arrangement dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen, waaronder één overnachting.

Het Recreatieschap voert het secretariaat voor de Beheerstichting Fietsroutenetwerk Noord-Kennemerland en West-Friesland, waar het Stimuleringsfonds onder valt. Voor meer informatie over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met het Recreatieschap.

Recreatieschap Westfriesland

Postadres

Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Contact

Tel.: (0228) 565 750
E-mail: Klik hier