Recreatieschap Westfriesland Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Welkom bij het Recreatieschap Westfriesland

BRTN

Varen is een speerpunt in het provinciale beleid. Op 22 december 2015 dienen de provincies volgens de Waterwet vast te stellen welke wateren de functie ‘vaarweg’ krijgen en wie daar vaarwegbeheerder wordt.

Het Recreatieschap wil in nauwe samenwerking met betrokken partijen en aangrenzende regio’s dit proces benutten om de vaarroutes tussen Rustenburg, Opmeer en Verlaat op te waarderen.

Het Recreatieschap heeft hiertoe een verzoek neergelegd bij de provincie Noord-Holland. Om dit verzoek te ondersteunen kunnen belanghebbenden een intentieverklaring sturen naar de provincie Noord-Holland.

Het verzoek van het Recreatieschap en de intentieverklaring vindt u hiernaast onder 'Downloads'. U vindt hier ook de sheets van de presentatie tijdens de informatiebijeenkomst op 12 november en het rapport over het economisch belang van de passantenhaven in Opmeer.

Recreatieschap Westfriesland

Postadres

Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Contact

Tel.: (0228) 565 750
E-mail: Klik hier