Recreatieschap Westfriesland Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Welkom bij het Recreatieschap Westfriesland

Wat doet het Recreatieschap Westfriesland?

Wat doet het Recreatieschap Westfriesland?

De medewerkers van het Recreatieschap Westfriesland. Ria van Heuven staat niet op de foto.

Taak en doel Recreatieschap Westfriesland

Het Recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling die voor de Westfriese gemeenten de belangen behartigt van openluchtrecreatie, natuur en het landschap. Het Recreatieschap is op 1 juni 1973 opgericht. De tekst van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland vindt u hiernaast onder Downloads.

Verspreid door Westfriesland liggen de terreinen van het Recreatieschap. Ze zijn gevarieerd ingericht en bieden voor elk wat wils. Voor een beschrijving van de terreinen en hun recreatieve mogelijkheden klikt u hier.

Missie

Het Recreatieschap ontwikkelt recreatiemogelijkheden dicht bij huis voor de Westfriese gemeenten en hun inwoners, zorgt voor een toeristisch-recreatief aantrekkelijke regio voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten en brengt de recreatiemogelijkheden bij een breed publiek onder de aandacht. Het Recreatieschap beheert en onderhoudt recreatiegebieden en stimuleert de ontwikkeling van fiets-, vaar- en wandelnetwerken en andere recreatieve voorzieningen.

Het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland dat door de Westfriese gemeenten is onderschreven, verbindt en vormt de basis voor het beleid. Meer informatie hierover vindt u onder 'Natuur- en Recreatieplan Westfriesland'.

Visie

Het kleinschalige Westfriese landschap is aantrekkelijk om te ontdekken en in te verblijven. Verstedelijking van het landschap legt echter een druk op de groene omgeving. Het Recreatieschap werkt met en voor de Westfriese gemeenten en andere partijen om de openluchtrecreatie in de regio natuurlijk, aantrekkelijk en uitnodigend te houden.

Organisatie

Het Recreatieschap is een kleine organisatie. Beleidsontwikkeling wordt gedaan door het Projectbureau. Groen- en Recreatiebeheer houdt zich onder meer bezig met het beheer en onderhoud van de terreinen van het Recreatieschap.

De afdelingen worden ondersteund door administratie en communicatie.

Recreatieschap Westfriesland

Postadres

Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Contact

Tel.: (0228) 565 750
E-mail: Klik hier