Recreatieschap Westfriesland Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Welkom bij het Recreatieschap Westfriesland

Projectbureau

Projectbureau

Binnen het Recreatieschap is in 1999 het Projectbureau opgericht. Doel van het Projectbureau was het opstellen en uitwerken van het Landschapsplan West-Friesland en de daaruit voortvloeiende deelplannen HES- en Koggengebied.

Het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Het Landschapsplan dateert uit 1997. Inmiddels zijn er nieuwe uitdagingen, vragen en wensen op het gebied van recreatie en toerisme. Daarom is op verzoek van het algemeen bestuur van het Recreatieschap in 2016 het Landschapsplan geactualiseerd tot een nieuw plan: het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland.

Taken Projectbureau
Het Projectbureau richt zich op het maken en uitwerken van beleid binnen de kaders van het Natuur- en Recreatieplan. Ook houdt het zich bezig met het behartigen van de belangen van de partners van het Recreatieschap op het gebied van landschap, natuur en recreatie. En ten slotte helpt het Projectbureau bij het zoeken naar (co)financieringsmogelijkheden.

Het Projectbureau werkt nauw samen met de Westfriese gemeenten en betrokken partijen zoals het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Land- en Tuinbouworganisatie Noord, de Kamer van Koophandel, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en agrarische natuurverenigingen. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de Regionale Projectgroep.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Projectbureau of het Natuur- en Recreatieplan? Neem dan contact op met het Recreatieschap en vraag naar het Projectbureau.

Recreatieschap Westfriesland

Postadres

Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Contact

Tel.: (0228) 565 750
E-mail: Klik hier