Recreatieschap Westfriesland Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Welkom bij het Recreatieschap Westfriesland

Zwemwaterkwaliteit

Alle zwemwaterlocaties in beheer bij het Recreatieschap worden tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid. Dit wordt gedaan in samenwerking tussen het Recreatieschap, de provincie Noord-Holland en de waterbeheerders. 

Het Recreatieschap voert dagelijks een visuele controle van het zwemwater uit. Hierbij wordt het zwemwater gecontroleerd op kleur, geur, helderheid (doorzichtigheid), schuim, olie en vuil.
Tweewekelijks controleert het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het zwemwater van de locaties binnendijks. Rijkswaterstaat IJsselmeergebied doet dit voor het IJsselmeer en het Markermeer. Deze onderzoeken worden vervolgens getoetst door de provincie Noord-Holland. Ook inspecteert de provincie jaarlijks de zwemwatervoorzieningen.
Het Recreatieschap zet zwemlijnen uit, controleert deze en zorgt voor aanwijzingsborden bij het zwemwater en dieptebordjes in het zwemwater om de veiligheid te verbeteren.

Meldingen

De provincies informeren u over de kwaliteit van het zwemwater op de website www.zwemwater.nl. Hier vindt u steeds de actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater.
Mogelijke meldingen zijn:
•waarschuwing
•negatief zwemadvies
•zwemverbod

Waarschuwing
Als voor een zwemplek een waarschuwing geldt, wil dat zeggen dat zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid. U mag er wel zwemmen, u moet zelf beoordelen of er een risico is voor de gezondheid. Zwemmers worden met waarschuwingsborden op de hoogte gesteld.

Negatief zwemadvies
Bij een negatief zwemadvies is zwemmen op die plek slecht voor de gezondheid. Zwemmen wordt iedereen afgeraden. Op een bord bij de zwemwaterlocatie wordt het advies gegeven om niet te gaan zwemmen met daarbij de reden.

Zwemverbod
Bij een zwemverbod is het risico dat u ziek wordt zo groot dat zwemmen verboden is. Bij de zwemlocatie is een bord geplaatst waarop de reden staat voor het zwemverbod. 

WHVBZ
De zwemlocaties van het Recreatieschap vallen onder de Wet Hygiëne en Veiligheid van Bad- en zweminrichtingen (WHVBZ).

Buiten het zwemseizoen wordt het zwemwater niet onderzocht. Als u buiten het seizoen het water in gaat, is dit voor eigen risico.

Meer informatie?
Voor informatie, vragen of klachten over de kwaliteit van het zwemwater in de recreatiegebieden van het Recreatieschap kunt u terecht bij:
•De zwemwatertelefoon 0800-1021300 (bereikbaar van 1 mei tot 1 oktober, gratis)
•De landelijke website www.zwemwater.nl
•De zwemwaterpagina van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
•Middels e-mail: zwemwater@rudnhn.nl
•Of NOS teletekstpagina 725

Recreatieschap Westfriesland

Postadres

Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Contact

Tel.: (0228) 565 750
E-mail: Klik hier